ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ | Gajamukha Vandisuve Lyrics

  ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ is written by Sri Vadiraja Tirtharu, a Dvaita philosopher, poet and mystic. A polymath of his time, he authored many works, often polemical, on Madhva theology and metaphysics.

  • Composer : ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು
  • ರಾಗ : ನಾಟ ಆದಿತಾಳ

  ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ – Kannada Lyrics

  ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ
  ಗಜಮುಖ ವಂದಿಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ
  ಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲಾ | |

  ನೀಲಕಂಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ
  ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆನು |
  ಪರ್ವತನಾ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರ
  ಗರುವಿಯ ಚಂದ್ರಗೆ ಸ್ಠಿರಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನೋ ||

  ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾವಣ ಪೂಜಿಸದೆ
  ಸೀತಾಪತಿ ಕರದಿಂದಲಿ ಹತನಾಗಿ ಹೋದನು |
  ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪಾದ
  ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೋ | |

  Gajamukha Vandisuve – English Lyrics

  Gajamukha vandisuve karuNisi kayo
  Gajamukha vandipe gajagowriya putra |
  Ajana pithana mommagana Mohada baala | |

  Neelakanthana sutha baala gaNeshane
  Baari baarigu ninna smaraNe maaDuvenayya |
  Parvathanaa putrid paarvathiya kumara
  Garuviya chandrage chira shaapa koTTane | |

  MathigeTTa raavaNa poojisade
  Seethapathi karadindali hathanaagi hodanu |
  Vaarijanaabha sree hayavadanana paada
  Seruva maargada daariya thoriso | |

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *