ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ | Gajamukhane Ganapathiye Lyrics

  ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ | Gajamukhane Ganapathiye Lyrics

  ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
  ನಂಬಿದ ವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪ ತರು ನೀನೆ

  ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದಾ ಚೌತಿ ಯಂದು
  ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು
  ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕೈಯ್ಯ ಮುಗಿದು
  ಬೇಡುವಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು

  ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
  ನಂಬಿದ ವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪ ತರು ನೀನೆ

  ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣುವಣುವಿನಾ
  ಇಹ ಪರದಾ ಸಾಧನಕೆ ನೀ ಕಾರಣ
  ನಿನ್ನೊಲುಮೆನೋಟದಾ ಒಂದು ಹೊನ್ನ ಕಿರಣಾ
  ನೀವಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯಾ ಜನ್ಮ ಪಾವನ

  ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
  ನಂಬಿದ ವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪ ತರು ನೀನೆ

  ಪಾರ್ವತಿ ಪರ ಶಿವನಾ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೆ
  ಪಾಲಿಸುವಾ ಪರ ದೈವಾ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ
  ಪಾಪದ ಪಂಕದಲಿ ಪದುಮ ಎನಿಸು ಎನ್ನ
  ಪಾದ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ

  ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
  ನಂಬಿದ ವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪ ತರು ನೀನೆ

  Gajamukhane Ganapathiye Lyrics in English

  Gajamukhane Ganapathiye Ninage Vandane
  Nambidavara Paalina Kalpatharu Neene

  Gajamukhane Ganapathiye Ninage Vandane
  Nambidavara Paalina Kalpatharu Neene

  Bhaadrapada Shuklada Chouthiyandu
  Nee Manemanegu Daya Maadi Harasu Endu
  Ninna Sannidhaanake Tale Baagi Kaiya Mugidu
  Beduva Bhaktarige Nee Daya Sindhu

  Gajamukhane Ganapathiye Ninage Vandane
  Nambidavara Paalina Kalpatharu Neene

  Eerelu Lokda Anu Anuvina..
  Ehaparada Saadhanake Neene Kaarana
  Ninnolume Notada Ondu Honna Kirana
  Needidare Sakayya Janma Paavana

  Gaja Mukhane Ganapathiye Ninage Vandane
  Nambidavara Paalina Kalpatharu Neene

  Paarvathi Parashivana Prema Puthrane
  Paalisuva Paradaiva Bere Kaane
  Paapada Pankadali Paduma Yenisu Enna
  Paadaseve Onde Dharma Sadhana

  Gaja Mukhane Ganapathiye Ninage Vandane
  Nambidavara Paalina Kalpatharu Neene

  End of Lyrics!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *