ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ | Sharanu Sharanayya Lyrics

  Another famous Kannada bhajan on lord Ganesha.

  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ – Kannada Lyrics

  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
  ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ
  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
  ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ
  ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕೆ
  ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ
  ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ
  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
  ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ

  ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ
  ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ
  ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ
  ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ
  ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು …..
  ಆಆಆಆಆಆಆಆ
  ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ
  ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಮುನ್ನ

  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
  ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ

  ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ
  ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ
  ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ
  ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ
  ನೀಡಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕುತಿ
  ತೋರಯ್ಯ ನಮ್ಮಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ

  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
  ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ

  ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕೆ
  ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ
  ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ
  ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
  ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ

  ಬೆನಕ ಬೆನಕ ಏಕದಂತ
  ಪಚ್ಚೆಕಲ್ಲು ಪಾಣಿಮೆಟ್ಲು ಒಪ್ಪುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ
  ನಿನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಮಸ್ಕಾರಗಳು

  Sharanu Sharanayya – English Lyrics

  Sharanu Sharanayya sharanu benaka
  needayya baalella belaguvaa belaka
  ninna nambida janake ihudayya yella sukha
  tande kaayo namma karimukha

  ellaaru ondaagi ninna
  namisi naliyodu nodoke chenna
  garike tandare neenu
  koduve varavanna
  gati neene Ganapane kai hidiyo munna ||1||

  sooryanedurali manju karaguva reeti
  ninna neneyalu odane Oduvudu bheeti
  needayya baalella belaguva shakuti
  torayya nammalli ninnaya preeti ||2||

  benaka benaka ekadanta
  pachegallu panimetalu oppuva Vigneshwara
  ninage ippatmoru namaskaragalu ||3||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *